Posted in Մայրենի

Բարի գալուստ, ձմեռ

1543823953384.png
Ես ուզում եմ քեզ հետ խոսել և մի բան խնդրել, որ այս տարի շատ ձյուն գա: Հուսամ այս տարի տաք կլինի: Եթե այս տարի շատ ձյուն գա, ես ամբողջ ձմեռային արձակուրդի ընթացքում բակում խաղալու եմ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s